Prijava za edukaciju - Specijalist korporativnih antistresnih tretmana na stolcu.